Things can change

Kiek-Counseling

Ik stuur het proces, jij de inhoud

Wie is Kiek?

Kiek is persoonlijk, is verder kijken, is professioneel, is relativeren en is een grapje hier en daar. Kiek dat is Pascalle Visser. Sinds ik mij kan herinneren word ik Kiki, Kiek, genoemd. Een bijnaam waar ik nu mijn beroep van heb gemaakt.

Ik kijk/kiek, namelijk graag achter de schermen, kiek zonder problemen door de bril van een ander en kiek altijd verder dan mijn neus lang is. Maar wat nog veel belangrijker is: ik zet je in beweging en laat je ook eens kijken vanuit een andere invalshoek.

Pascalle Vissers, Kiek Counseling

Counseling

Laagdrempelige emotionele hulpverlening gericht op het formuleren van doelen.

Coaching

Gericht op het verdiepen van het bewustzijn om inzicht te geven in de effecten van het eigen gedrag.

Conflictbemiddeling

Onder leiding van een bemiddelaar een conflict voor beide partijen positief oplossen.

Contact

Wil je meer informatie of een vrijblijvende afspraak maken? Neem contact op met Kiek.

Failure is just an opportunity to begin again,
this time more wisely

Wanneer?

Ben je uit balans?

Soms gaat het gewoon niet zoals je zelf zou willen en lijk je vast te zitten. Je bent de grip even kwijt en raakt daardoor uit balans. Er zijn veel oorzaken of omstandigheden te noemen waardoor stress ontstaat. Echter hoe je omgaat met wat het leven te bieden heeft is heel persoonlijk. Soms kunnen mensen wel aangeven waar de oorzaak van hun stress zit. Maar dit is lang niet altijd het geval. Stressgerelateerde klachten zoals slaapproblemen, lusteloosheid, angsten, frustratie, irritatie of je gespannen voelen maar ook lichamelijke klachten zoals hoofd-, rug-, nek-, en buikpijn, misselijkheid en andere klachten kunnen het gevolg zijn van stress.

Herkenbaar?

Dit zijn de momenten dat het prettig kan zijn een onafhankelijk iemand te kunnen benaderen. Iemand die luistert naar je en samen met jou gaat kijken hoe jij die touwtjes weer terug in handen krijgt. Hoe jij weer grip kan krijgen op je eigen leven. Kiek Counseling helpt je weer de juiste weg te vinden door middel van persoonlijke begeleiding in de vorm van counseling, coaching of conflictbemiddeling. Daarbij stem ik de manier van begeleiden af op jouw hulpvraag. Ik werk op basis van wisselwerking en samenwerking, uitgaande van je eigen kracht. Het zelf oplossend vermogen van mensen vormt hierbij het centrale uitgangspunt. Kiek Counseling werkt heel toekomstgericht en concreet en er is geen wachtlijst.

Wanneer?

Persoonlijke begeleiding is zinvol voor diegenen die willen leren omgaan met stress en stress-gerelateerde klachten bijvoorbeeld bij:

 • Werkstress

  Heb je de laatste tijd steeds vaker het gevoel dat de werkdruk te hoog is? Ervaar je steeds vaker stress op het werk en heb je soms moeite het overzicht te behouden? Heb je het gevoel dat het nu tijd is om hier iets aan te doen voordat het te laat is? Weet je dat werkstress de meest voorkomende beroepsziekte is?

  Stress op of over het werk is de meest voorkomende beroepsziekte in Nederland. Ongeveer een derde van het ziekteverzuim wordt veroorzaakt door werk gerelateerde psychische klachten. Deze psychische klachten worden vaak veroorzaakt door een verstoorde balans tussen werk en privé, werkdruk, baanonzekerheid, of agressie en geweld op de werkvloer. Ongeveer 40 procent van de werkende Nederlanders ervaart werkdruk. Vorig jaar gaf ruim twee miljoen mensen aan regelmatig onder hoge tijdsdruk te moeten werken. Kiek counseling kan je helpen in het reduceren van deze werkstress.

 • Hulp met afvallen

  Je bent ontevreden over je gezondheid, fitheid of gewicht en je hebt de eerste stap gezet. Je aangemeld bij de sportschool of nog beter bij een personal trainer. Hij gaat je begeleiden bij het opbouwen van je conditie en het vergroten van je uithoudingsvermogen. Je gaat trouw elke keer en zet je echt goed in. Je hebt je ook aangemeld bij een voedingscoach, zij geven je inzicht in je voedingspatroon en bieden hulp om dit te veranderen. Je bent voor je gevoel al heel goed bezig. Maar toch val je keer op keer terug. Hoe kan dat?

  Een dieet en meer bewegen is al een hele goede start en kan dat je zeker helpen, maar het is veel spannender en belangrijker om te ontdekken waarom je steeds terug valt in je oude patroon. wat is jouw trigger? Ik kan je hier in begeleiden en je zelf laten ontdekken wat hier achter zit.

 • Een echtscheiding

  Een scheiding is een zeer ingrijpende gebeurtenis. Het is een onrustige en emotionele periode, waarin je toch samen afspraken moet maken. Jullie hebben allebei je eigen belang waarvoor je wilt vechten, of een idee van wat je een eerlijke verdeling vindt. Als jullie veel ruzie hebben, niet goed naar elkaar luisteren en elkaar niet meer begrijpen, wordt het lastig om samen afspraken te maken. Bij conflictbemiddeling of mediation gaan we niet op zoek naar het conflict, maar naar de oplossing.

 • Een arbeidsconflict

  Met mediation proberen de partijen door onderhandelen zelf een oplossing voor hun conflict te vinden. Kiek Counseling is dan een procesbegeleider die partijen door het onderhandelingsproces loodst. Ik ben onafhankelijk en beschik over deskundigheid in communicatie en onderhandelingstechnieken. Ik probeer de verstandhouding tussen de partijen te verbeteren en de conflictpunten en onderhandelingsruimte helder te krijgen. Ook bevorder ik dat er een overeenkomst wordt bereikt. Ik stuur daarbij op het proces en niet op de inhoud.

Life isn't about waiting for the storm to pass...
It's about learning to dance in the rain

Kiek Counseling
staat voor persoonlijke begeleiding!

Counseling

Counseling is een laagdrempelige vorm van emotionele hulpverlening. Letterlijk vertaald uit het Engels betekent het raadgeven. Het doel van counseling is het helpen van mensen bij:

 • Het oplossen of hanteren van problemen
 • Het vinden van antwoorden op vragen
 • Het benutten van ongebruikte mogelijkheden
 • Het ontwikkelen van kennis en vaardigheden

Counseling is resultaatgericht en pragmatisch van aard. Het gaat er om dat je doelen gaat formuleren en gaat handelen om deze doelen te bereiken. Een van mijn belangrijkste uitgangspunten is dat ik geloof dat een ieder alles in zich heeft voor een positieve verandering. Dit biedt uitzicht op persoonlijk leiderschap. Hierdoor kun je weer leiding geven aan je eigen leven waardoor je het beste uit jezelf en anderen kunt halen. Ik stuur op het proces en niet op de inhoud.

Tell the negative committee that meets inside your head
to sit down and shut up.

Wat is een goed gesprek volgens Kiek?

Coaching

Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed gesprek. Je hebt goede gesprekken en goede gesprekken. Wat Kiek betreft is een goed gesprek een gesprek waarin:

 • Geluisterd wordt naar jouw verhaal
 • Er respect en begrip is voor elke vorm van gedrag
 • Doelen gesteld worden en ook behaald gaan worden
 • De begeleider steeds dezelfde is
 • Behandeling en begeleiding 100% aangepast worden op jouw denkstijl
 • Oplossingen passen binnen jouw eigen levenskader

Coaching vs. counseling

Coaching gaat minder diep dan counseling en is gericht op het verdiepen van het bewustzijn. Ook geeft het inzicht in de effecten van het eigen gedrag. De bedoeling van coaching is dat je weer in beweging komt. Coaching is de ander leren te leren om zo doelen te behalen.

Stay curious

Het gezamenlijk oplossen van een geschil

Conflictbemiddeling

Conflictbemiddeling of mediation is een interventie van een bemiddelaar om twee of meer personen, partijen of groepen die een geschil hebben met elkaar in gesprek te brengen om onderling tot een oplossing te komen.

Bemiddeling is vooral nuttig als de communicatie verstoord is, als rechtstreekse onderhandeling tussen de partijen belemmerd wordt door een wederzijds gebrek aan vertrouwen, of als er sprake is van een escalatie. Bemiddeling kan zelfs werken als een van beide partijen zo kwaad of beledigd is, dat hij weigert nog langer met de andere partij te praten.

Kiek counseling kan helpen om samen te zoeken naar een oplossing voor een geschil.

Holding onto anger is like
drinking poison and expecting the other person to die

Tarieven & vergoedingen

Tarieven

Consult: €75,- per uur inclusief BTW.

Mocht je verhinderd zijn, laat het dan tenminste 24 uur van tevoren weten dan wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Een kennismakingsconsult is vrijblijvend en kost u niets.

 • Ik ben geregistreerd lid van:
 • Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG), registratienummer: 6912077712
 • Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ): 810120R
 •  
 • AGB-code Zorgverlener: 90-049117
 • AGB-Code Praktijk: 90-57569
Logo NFG

Vergoedingen zijn mogelijk

Via uw zorgverzekeraar

Counseling is op dit moment niet standaard opgenomen in de basis-ziektekostenverzekering. Doordat ik ben aangesloten bij bovenstaande beroepsverenigingen die door de meeste zorgverzekeraars worden erkend, vindt er vaak vergoeding plaats in een aanvullend pakket. neem hiervoor contact op met je zorgverzekeraar, zij kunnen je hier meer over vertellen.

Via uw werkgever

In het kader van verzuimpreventie, arbeidsongeschiktheid of dreigende arbeidsongeschiktheid is het voor bedrijven interessant om begeleidings-trajecten te bekostigen voor hun werknemers. Doe desgewenst navraag bij uw werkgever of betreffende instantie. Counseling voor werk gerelateerde problemen is soms ook aftrekbaar voor de belasting.

Via aftrekpost

Ook is het mogelijk stressmanagement (counseling) als aftrekpost op te voeren bij de inkomstenbelasting (onder de noemer psychosociale hulpverlening), mits je een verwijzing hebt van de huisarts en je verzekering niet vergoedt.
Life is short,
Break the Rules.
Forgive quickly,
Kiss slowly.
Love truly.
Laugh uncontrollably,
And never regret anything
That makes you
SMILE

Contact met Kiek

Vragen en informatie

Heb je een vraag of wil je meer informatie ontvangen? Neem geheel vrijblijvend contact op met Kiek Counseling.

Contactgegevens

It always seems impossible until it's done